HoldingFX
Mở tài khoản Đăng nhập vi Vietnamese

Mở tài khoản giao dịch

Tài khoản nhiều tính năng, không yêu cầu hoa hồng, phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, bao gồm cả người mới. Điểm nổi bật gồm có khớp lệnh thị trường, chênh lệch ổn định và không báo giá lại.

Các lý do để chọn các loại tài khoản phù hợp với bạn.

Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, tài khoản Tiêu chuẩn của chúng tôi là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Loại tài khoản phổ biến nhất của chúng tôi có khớp lệnh thị trường, chênh lệch ổn định và không báo giá lại.
Tài khoản tiêu chuẩn
Tài khoản chuyên nghiệp
Tiền nạp tối thiểu

Tùy theo phương thức thanh toán

Tùy theo phương thức thanh toán

Chênh lệch

Từ 0.3

Từ 0.1

Hoa hồng

Không hoa hồng

Không hoa hồng

Đòn bẩy Tối đa

1:100

1:200

Công cụ Giao dịch

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng

Khối lượng lô tối thiểu

0.01

0.01

Khối lượng lô tối đa

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 20 (21:00 - 6:59 GMT+0)

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 20 (21:00 - 6:59 GMT+0)

Số lượng tối đa của trạng thái lệnh

Không giới hạn

Không giới hạn

Ký quỹ bảo toàn rủi ro

0%

0%

Cảnh báo mức tiền ký quỹ

30%

30%

Ngưng giao dịch

0%

0%

Khớp lệnh

Thị trường

Tức thời (ngoại hối, kim loại, năng lượng)

Mở tài khoản Mở tài khoản